نمایش دادن همه 15 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 56510A – کیسه استومی یک تکه ، شفاف ، صاف بوردردار ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

24,900 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 54510A – کیسه استومی یک تکه ، شفاف ، صاف ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

192,000 تومان
55510
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 55510A – کیسه استومی یک تکه ، شفاف ، صاف – ایلئوستومی / کلوستومی – ته بازگیره جدا

14,600 تومان

شناسه محصول : 73380A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه – ته باز گیره جدا

11,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 54410A – کیسه استومی یک تکه ، مات ، صاف ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

19,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 74380A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه ، مات ، ته باز گیره جدا

15,300 تومان

شناسه محصول : 74360A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه – ته باز گیره جدا

14,600 تومان

شناسه محصول : 74350A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه – ته باز گیره جدا

14,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

شناسه محصول : 74340A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه – ته باز گیره جدا

14,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

شناسه محصول : 73340A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه – ته باز گیره جدا

10,300 تومان

گیره سفت استومی (چندبارمصرف)

4,600 تومان

شناسه محصول : 73360A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه – ته باز گیره جدا

10,400 تومان

شناسه محصول : 73350A – کیسه ایلئوستومی / کلوستومی دو تکه – ته باز گیره جدا

10,400 تومان

کد: 56410A – کیسه استومی یک تکه ، مات ، صاف بوردردار ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

24,900 تومان

شناسه محصول: 55410A – کیسه استومی یک تکه صاف – ایلئوستومی / کلوستومی – ته بازگیره جدا

14,600 تومان