نمایش 1–15 از 95 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4612215: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه بازبینی ،قابل برش ، سایز 45-15،حجم 220،با فیلتر (کولوستومی)

29,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد:54410A ، کیسه استومی پروکسیما پلاس،ته بازگیره جدا، صــاف، مات، قابل برش سایز 70-10، حجم 480ml فیلتردار(ایلئوستومی / کولوستومی)

19,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 76080A چسب پایه پروکسیما 2 پلاس ، صاف بوردر، سایز 80mm قابل برش سایز برش 75-12

47,900 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 73080A چسب پایه پروکسیما 2، صاف، سایز حلقه 80mm، قابل برش 75-12

33,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 76040A چسب پایه پروکسیما 2 پلاس ، صاف بوردر ، سایز 40mm قابل برش سایز برش 35-12

40,300 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 73040A چسب پایه پروکسیما 2 ، صاف ، سایز 40mm قابل برش برش 35-12

25,100 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 73560A کیسه یوروستومی پروکسیما 2 ، شیردار ، شفاف، سایز 60mm حجم 650(یوروستومی)

25,700 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 73550A کیسه استومی پروکسیما 2 ، شیردار یوروستومی، شفاف ،سایز50mm،حجم 660 ( یوروستومی)

25,700 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 73540A کیسه یوروستومی پروکسیما 2 ، شیردار ،شفاف، سایز40mm،حجم 670( یوروستومی)

25,900 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 74380A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ، ته باز گیره جدا ، مـات، سایز 80mm، حجم 640ml با فیلتر جدا مـات سایز 80mm حجم 640ml با فیلتر( ایلئوستومی/ کولوستومی)

15,300 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 73380A کیسه استومی پروکسیما 2، ته باز گیره جدا، مـات،سایز 80mm، حجم 640ml بدون فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

11,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 74360A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ته باز/گیره جدا، مـات، سایز 60mm، حجم 720ml، با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

14,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 74350A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ته باز گیره جدا، مـات سایز 50mm، حجم 740ml، با فیلتر(ایلئوستومی/کولوستومی )

14,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 74340A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ته باز گیره جدا، مـات، سایز 40mm، حجم 775ml، با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی )

14,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 73340A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس ، ته باز/گیره جدا،مـات سایز 40mm حجم 775ml، با فیلتر(ایلئوستومی/کولوستومی )

10,300 تومان