نمایش 1–15 از 32 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4612215: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه بازبینی ،قابل برش ، سایز 45-15،حجم 220،با فیلتر (کولوستومی)

29,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد:54410A ، کیسه استومی پروکسیما پلاس،ته بازگیره جدا، صــاف، مات، قابل برش سایز 70-10، حجم 480ml فیلتردار(ایلئوستومی / کولوستومی)

19,200 تومان

کد:54010A کیسه استومی پروکسیما پلاس، ته بسته، صــاف، مات، قابل برش سایز 70-10 حجم 480ml فیلتردار(کولوستومی)

13,300 تومان

کد:55010A کیسه استومی پروکسیما ته بسته صــاف، مات، قابل برش سایز 70-10 حجم 480ml با فیلتر (کولوستومی)

12,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 44919A کیسه یوروستومی فلکسیما یوروسیلک، شیردار، محدب، مات، قابل برش سایز mm 35-15، حجمml 615، (یوروستومی)

69,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 42970A: کیسه استومی فلکسیما ، شیردار برای ترشحات زیاد، صــاف، مات،قابل برش ، سایز 76-15 ،حجم 690 ،با فیلتر(فیسچول /ایلئوستومی )

51,800 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 44212A: کیسه استومی فلکسیما ، ته بسته، صــاف، مات ،قابل برش ، سایز 45-15 ،حجم 275،با فیلتر (کولوستومی)

15,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4622380:کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار، صــاف، ، مات با دریچه بازبینی ،قابل برش ، سایز 65-15 ،حجم 710،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

41,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4610140: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 40 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4610135:کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 35 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4610130: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 30 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4610125: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 25،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 4612380 کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه بازبینی ،قابل برش ، سایز 65-15،حجم 600،با فیلتر (کولوستومی)

34,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد 4610380: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،قابل برش ، سایز 65-15،حجم 600،با فیلتر (کولوستومی)

28,200 تومان

کد 4612115: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه ،قابل برش ، سایز 50-15،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

31,800 تومان