نمایش 1–15 از 18 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کد 4622380:کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار، صــاف، ، مات با دریچه بازبینی ،قابل برش ، سایز 65-15 ،حجم 710،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

41,400 تومان

کد 4610140: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 40 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان

کد 4610135:کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 35 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان

کد 4610130: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 30 ،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان

کد 4610125: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،از قبل بریده شده ، سایز 25،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

23,500 تومان

کد: 4612380 کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه بازبینی ،قابل برش ، سایز 65-15،حجم 600،با فیلتر (کولوستومی)

34,500 تومان

کد 4610380: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،قابل برش ، سایز 65-15،حجم 600،با فیلتر (کولوستومی)

28,200 تومان

کد 4612115: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات با دریچه ،قابل برش ، سایز 50-15،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

31,800 تومان

کد 4610115: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته بسته ، صــاف، مات ،قابل برش ، سایز 50-15،حجم 480،با فیلتر (کولوستومی)

26,500 تومان

کد 4620140: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 40 ،حجم 580،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

33,800 تومان

کد 4620135: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 35 ،حجم 580 میلی لیتر،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

33,800 تومان

کد 4620130: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 30 ،حجم 580،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

33,800 تومان

کد 4620125: کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، از قبل بریده شده ، سایز 25، حجم 580 میلی لیتر ،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

33,800 تومان

کد 4620380 : کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات ، قابل برش، سایز 65-15،حجم 710 ،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

36,500 تومان

کد 4622115 : کیسه استومی فلکسیما اکتیو، ته باز گیره دار ، صــاف، مات با دریچه بازبینی ، قابل برش، سایز 50-15،حجم 580 میلی لیتر،با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

39,200 تومان