مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 933055 کیسه استومی فلکسیما 3S شیردار برای ترشحات زیاد، مـات با دریچه بازبینی، سایز 55m، حجم 970ml، با فیلتر (ایلئوستومی/فیسچول)

49,200 تومان

کد: 932465 کیسه استومی فلکسیما 3S ته باز گیره دار قابل تا شدن مـات سایز 65mm حجم 755ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

31,200 تومان

کد: 932065 کیسه استومی فلکسیما3S ته باز گیره دار قابل تاشدن، مـات سایز 65mm حجم 615ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

31,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 932455 کیسه استومی فلکسیما3S ( ته باز گیره دار) قابل تاشدن،مـات، سایز 55mm حجم 785ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

31,200 تومان
کیسه استومی دو تکه فلکسیما 3S ته باز گیره دار (ایلئوستومی/کولوستومی) کد: 932065
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 932055 کیسه استومی فلکسیما3s ( ته باز گیره دار) قابل تاشدن ،مـات، سایز 55mm، حجم 635ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

30,900 تومان

کد: 934065 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار ، مـات با دریچه بازبینی، سایز 65mm، حجم 620m (یوروستومی)

42,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 934055 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار یوروستومی ، مـات با دریچه ،سایز 55mm، حجم 635 (یوروستومی)

42,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 934045 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار یوروستومی مـات با دریچه بازبینی سایز 45mm، حجم 675m (یوروستومی)

42,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد:931465 کیسه استومی فلکسیما 3s ( تــه بــسـته، مـات، سایز 65mm، حجم 630،با فیلتر (کولوستومی )

21,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 931065 کیسه استومی فلکسیما 3s، تــه بــسـته، مـات، سایز 65mm، حجم 465mm بافیلتر (کولوستومی)

20,900 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد:931455 کیسه استومی فلکسیما 3s تــه بــسـته، مـات، سایز 55mm حجم 665mm با فیلتر (کولوستومی)

21,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 931055 کیسه استومی فلکسیما 3s تــه بــسـته، مـات، سایز 55mm حجم 500 با فیلتر (کولوستومی)

21,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 931445 کیسه استومی فلکسیما 3s ،تــه بــسـته، مـات، سایز 45mm، حجم 665، بافیلتر

21,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 931045 کیسه استومی فلکسیما 3s تــه بــسـته، مـات، سایز 45mm حجم 520 با فیلتر

21,500 تومان

کد: 934165 کیسه استومی فلکسیما 3s شیردار ،شفاف، سایز65mm ، حجم 620(یوروستومی)

43,200 تومان