نمایش 16–30 از 79 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کد: 74150A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس، تــه بــسـته، مـات، سایز 50 ، حجم 530، فیلتردار (کولوستومی )

9,600 تومان

کد: 73180A کیسه استومی پروکسیما 2 تــه بــسـته مـات سایز 80mm حجم 445 (کولوستومی )

10,300 تومان

کد: 74160Aکیسه استومی پروکسیما 2 پلاس تــه بــسـته مـات سایز 60 ، حجم 490 ،با فیلتر (کولوستومی )

9,600 تومان

کد: 74140A کیسه استومی پروکسیما 2 پلاس تــه بــسـته مـات سایز 40 حجم 560 با فیلتر (کولوستومی)

9,600 تومان

کد: 73140A کیسه استومی پروکسیما 2 تــه بــسـته مـات سایز 40mm حجم 560ml با فیلتر (کولوستومی )

9,300 تومان

کد: 937515 چسب پایه فلکسیما3S،محدب، قابل برش، سایز سایز 55mm قابل برش سایز برش 15/36

54,400 تومان

کد: 936515 چسب پایه فلکسیما3S، صاف، سایز 55mm،قابل برش 40-15

46,700 تومان

کد: 936425 چسب پایه فلکسیما3S، صاف،سایز حلقه 45mm ،از قبل بریده شده 25mm

57,300 تومان

کد: 936420 چسب پایه فلکسیما3S ، صاف، سایز 45mm از قبل بریده شده سایز برش 20

57,300 تومان

کد: 936415 چسب پایه فلکسیما3S، صاف ، سایز 45mm،قابل برش سایز برش 30-15

44,400 تومان

کد: 936430 چسب پایه فلکسیما3S ،صاف سایز 45mm از قبل بریده شده 30mm

57,300 تومان

کد: 937425 چسب پایه فلکسیما3S، محدب ، سایز 45mm از قبل بریده شده 25mm

51,900 تومان

کد: 937415 چسب پایه فلکسیما 3s محدب ، سایز 45mm ،قابل برش سایز برش قابل برش 26-15

51,900 تومان

کد: 933055 کیسه استومی فلکسیما 3S شیردار برای ترشحات زیاد، مـات با دریچه بازبینی، سایز 55m، حجم 970ml، با فیلتر (ایلئوستومی/فیسچول)

49,200 تومان

کد: 932465 کیسه استومی فلکسیما 3S ته باز گیره دار قابل تا شدن مـات سایز 65mm حجم 755ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

31,200 تومان