نمایش دادن همه 14 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 56510A – کیسه استومی یک تکه ، شفاف ، صاف بوردردار ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

24,900 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 54510A – کیسه استومی یک تکه ، شفاف ، صاف ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

192,000 تومان
55510
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 55510A – کیسه استومی یک تکه ، شفاف ، صاف – ایلئوستومی / کلوستومی – ته بازگیره جدا

14,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 54410A – کیسه استومی یک تکه ، مات ، صاف ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

19,200 تومان

کد: 4622380 – کیسه استومی یک تکه ، صاف ، مات با دریچه بازبینی ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته باز تاشونده

41,400 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 4620380 – کیسه استومی یک تکه ، صاف ، مات ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته باز تاشونده

36,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 4622115 – کیسه استومی یک تکه ، صاف ، مات با دریچه بازبینی ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته باز تاشونده

39,200 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

شناسه محصول: 4620115 – کیسه استومی یک تکه صاف – ایلئوستومی / کلوستومی – ته باز تاشونده

36,500 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

کد: 4622215 – کیسه استومی یک تکه ، صاف ، مات با دریچه بازبینی ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته باز تاشونده

34,500 تومان

شناسه محصول: 4620215 – کیسه استومی یک تکه صاف – ایلئوستومی / کلوستومی – ته باز تاشونده

30,100 تومان

کد: 56410A – کیسه استومی یک تکه ، مات ، صاف بوردردار ، ایلئوستومی / کلوستومی ، ته بازگیره جدا

24,900 تومان

شناسه محصول: 55410A – کیسه استومی یک تکه صاف – ایلئوستومی / کلوستومی – ته بازگیره جدا

14,600 تومان
افزودن به سبد خرید
بستن

شناسه محصول: 42718 – کیسه یک تکه محدب – ایلئوستومی / کلوستومی – ته باز تاشونده

65,900 تومان

شناسه محصول: 42717 – کیسه استومی یک تکه محدب – ایلئوستومی / کلوستومی – ته باز تاشونده

55,000 تومان