مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

کد: 44919A کیسه یوروستومی فلکسیما یوروسیلک، شیردار، محدب، مات، قابل برش سایز mm 35-15، حجمml 615، (یوروستومی)

62,900 تومان

کد 42970A: کیسه استومی فلکسیما ، شیردار برای ترشحات زیاد، صــاف، شفاف ،قابل برش ، سایز 76-15 ،حجم 690 ،با فیلتر(فیسچول /ایلئوستومی )

46,800 تومان

کد 44212A: کیسه استومی فلکسیما ، ته بسته، صــاف، مات ،قابل برش ، سایز 45-15 ،حجم 275،با فیلتر (کولوستومی)

14,000 تومان

کد: 42718A کیسه استومی فلکسیما، ته باز گیره دار قابل تا شدن، محدب، مات قابل برش سایز 45-15 ، حجم 580ml با فیلتر (ایلئوستومی/کولوستومی)

59,600 تومان

کد 42717A: کیسه استومی فلکسیما ، ته باز گیره دار، محدب، مات ،قابل برش ، سایز 35-15 ،حجم 590،با فیلتر (ایلئوستومی / کولوستومی)

49,700 تومان

کد: 44917A کیسه یوروستومی فلکسیما یوروسیلک، شیردار، محدب،شفاف، قابل برش سایز mm 35-15، حجمml 615، (یوروستومی)

62,100 تومان

کد: 44915A کیسه یوروستومی فلکسیما یوروسیلک، شیردار، محدب،شفاف، قابل برش سایز 25-15، حجم 615m(یوروستومی)

64,800 تومان

کد 044914A: کیسه یوروستومی فلکسیما یوروسیلک ، شیر دار، صاف، مات ،قابل برش ، سایز 55-12 ،حجم 630، (یوروستومی)

40,700 تومان